Book Paid Parking Space In Jawahar Lal Nehru Marg, Jhalana Gram, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India